Verzekeren

Verzekeren

Er zijn in Nederland jaarlijks zo’n tweeduizend schoorsteenbranden. Volgens de brandweer wordt het merendeel hiervan veroorzaakt door een vervuild of verstopt rookkanaal en kan dus worden voorkomen met goed onderhoud. Maar onderhoud is niet de enige factor. Verkeerd stoken veroorzaakt onvolledige verbanding. Hierbij vormt zich het zeer licht ontvlambare creosoot op de wanden van de schoorsteen, waardoor het risico op een brand toeneemt. Ook de constructie van de schoorsteen is van belang. Er zijn diverse normen en certificeringen waar een rookkanaal aan moet voldoen, van materiaalkeuze tot de maximale hoek van bochten. 

Volgens het Verbond van Verzekeraars adviseert vrijwel iedere Nederlandse opstal en inboedelverzekering om minimaal eens per jaar de schoorsteen te laten vegen. Wanneer een verzekeraar bij onderzoek na een schoorsteenbrand concludeert dat er achterstallig onderhoud is of de installatie niet aan de regels voldoet, kan dat een reden zijn om niet uit te keren. Het Verbond van Verzekeraars raadt daarom aan om altijd een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor onderhoud en controle, en altijd een kwitantie te bewaren als bewijs. Met oog op de toenemende populariteit en aandacht voor overlast van houtstook, is het steeds belangrijker dat dit goed gebeurt. Omdat schoorsteenveger geen beschermd beroep is, is niet elk bedrijf in de sector even betrouwbaar. Een schoorsteenveger die is aangesloten bij de ASPB, voldoet aan alle eisen van verzekeraars.