Verbod houtstook niet aan de orde

In een op 15 januari 2019 gepubliceerde brief van staatssecretaris Van Veldhoven staat dat er geen categorisch verbod komt op houtstook. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt de Nederlandse Haarden & Kachelbranche (NHK) ook om de Ecodesign-richtlijn voor nieuw verkochte kachels versneld vanaf 1 januari 2020 in te voeren. Verder wil staatssecretaris Van Veldhoven een goede voorlichtingscampagne starten en gemeentes in staat stellen om overlast situaties aan te pakken.

ECODESIGN 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het voor retailers niet meer toegestaan om hout- of pelletkachels te verkopen die niet aan de EcoDesign-normering voldoen.

Wat houdt de EcoDesign-regeling in?

Het EcoDesign 2020 is een initiatief van de Europese Unie om de (schadelijke) uitstoot van haarden en kachels te verminderen. Het doel hiermee is om ‘oude en vervuilende houtkachels- en haarden’ uit te faseren. Verouderde toestellen spelen een grote rol in de discussie over eventuele voorkomende houtrook overlast. Ondanks dat deze regelgeving in Europa pas per 2022 in gaat, moeten vanaf 1 januari 2020 alle nieuwe houtkachels die worden verkocht in Nederland al voldoen aan een de normering (EcoDesign). Nederland voert deze Europese normering dus al eerder in. Om aan deze normering te voldoen moeten de haarden en kachels een hoger rendement behalen, minimaal 75%. Ook mogen de toestellen nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten. Nieuwe houtkachels die vanaf 2020 geproduceerd worden en niet voldoen aan deze normen, mogen dan niet meer verkocht worden.

Wanneer is een kachel of een haard EcoDesign Ready?

Een kachel voldoet aan de normering van het EcoDesign als het toestel onafhankelijk is getest door een goedgekeurd testinstituur en aan de strikte emissie- en minimale efficiëntiecriteria voor EcoDesign 2020 voldoet. Deze feiten moet op papier staan en daar is de fabrikant in eerste instantie verantwoordelijk voor.

 

UPDATE: EcoDesign regeling 2020 enkele maanden vertraagd

Per 1 januari 2020 zou de nieuwe Ecodesign regeling in Nederland verplicht worden. Echter vanwege enkele bezwaren van de EU, wordt deze verplichte regeling mogelijk enkele maanden later ingevoerd. Ondanks de vertraging hanteren de leden van het NHK deze regeling alsnog per 1 januari 2020. Deze regeling is wel voor iedereen van belang. Want het ILT (inspectie) heeft aangegeven dat er extra mankracht vrijgemaakt gaat worden om te controleren of retailers zich daadwerkelijk houden aan deze normering.

 

Bron: haveverwarming.nl