Camera-inspectie

In sommigen gevallen is het van groot belang om de schoorsteen door middel van een camera inspectie na te laten kijken. Er zijn meerdere scenario’s te bedenken wanneer een camera inspectie duidelijkheid kan brengen. Mocht u nieuw in een huis komen te wonen dan is het verstandig om het kanaal te controleren. Op zo’n moment kent u de geschiedenis van een kanaal niet en weet u niet in welke conditie het kanaal verkeert. Na een schoorsteenbrand kan het rookkanaal beschadigd zijn, het is dan van belang om dit te weten en hier tijdig actie op te ondernemen. Het kan ook voor komen dat u een brandgeur in de omliggende kamers van het kanaal ruikt. De mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen liggen in de staat van het rookkanaal. Door middel van een camera inspectie kan dit probleem getraceerd worden.
Mocht u een nieuwe kachel of openhaard willen aansluiten op een bestaand kanaal, is het ook aan te raden om een camera inspectie uit te laten voeren. Uw nieuwe stooktoestel moet in dit geval afgestemd worden op het bestaande kanaal.

Bij een camera inspectie wordt gestart met het vegen van de schoorsteen. Na het vegen wordt de camera door het rookkanaal naar beneden gelaten, gelijktijdig kunnen we de binnenkant van het kanaal inspecteren op knelpunten, verstoppingen, scheuren, asbest, etcetera. Het voordeel van een camera inspectie is dat er geen hak- of breekwerk nodig is om het rookkanaal toch goed te kunnen bekijken.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn over de conditie van het kanaal wordt er een rookproef uitgevoerd. Tijdens deze proef wordt er beneden in het kanaal rookpoeder aangestoken en het kanaal boven afgedicht. Door het afdichten van het kanaal kan de rook nergens heen. We controleren dan of de rook geen andere wegen naar buiten vindt.

Na de camera inspectie wordt er een rapport opgemaakt, waarin onze bevindingen beschreven staan. Daarnaast krijgt u een veegbewijs voor de verzekering, dit is een bewijs van een goed onderhouden rookkanaal.

X